Trysilposten og TRYKKERIET

Trysilposten er distriktets ledende annonseorgan og går ukentlig ut til alle husstander, handlende og kontorer i Trysil og Engerdal kommuner, samt Osen i Åmot kommune. I tillegg legges et stort antall aviser ut i butikker, hoteller, resepsjoner, kiosker m.m. Trysilposten har kommet ut punktlig siden 1981 og er et meget godt innarbeidet annonseblad i distriktet. Gjennom Trysilposten når du fram til "alle"! Opplaget varierer fra 6.000 i lavsesong og opp til 9.500 i høysesong (vinterferieperiode, sommerferie, jul, påske).


Trysilposten legges ut på nett hver torsdag, klikk her for å lese!

Annonsefrister Trysilposten:

Frist for innlevering av annonser:


Torsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse

Frist for korrekturannonser:


Onsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse.


Korrektur. Vi garanterer deg korrektur uten kostnad om annonsemateriellet er levert innen tidsfristen.


Ansvarlig utgiver:

eltrykk_logo_liten.gif