Annonser

Avisen trykkes i A-4 format. Priser og flere opplysninger: Se prislista.

Annonsefrister:
Frist for innlevering av annonser:


Torsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse

Frist for korrekturannonser:


Onsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse.


Korrektur. Vi garanterer deg korrektur uten kostnad om annonsemateriellet er levert innen tidsfristen.

Bestilling av annonser på E-post:
Annonsetekster kan sendes til oss på E-post.
Lengre tekster, illustrasjoner, bilder og ferdige annonser (pdf-format) kan sendes som vedlegg.


trykkeriet@trysilposten.no


Enkle annonser kan ringes inn på telefon 62 45 22 22


Les siste utgave av Trysilposten på nett, klikk her.


Trysilposten har som eneste annonseorgan 100% dekning i Trysil og Engerdal!