Annonser

Avisen trykkes i A-4 format.
Priser og flere opplysninger: Se prislista.

Annonsefrister:
Frist for innlevering av annonser:
Torsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse

Frist for korrekturannonser:
Onsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse.

Korrektur. Vi garanterer deg korrektur uten kostnad om annonsemateriellet er levert innen tidsfristen.

 
Bestilling av annonser på E-post:
Annonsetekster kan sendes til oss på E-post.
Lengre tekster, illustrasjoner, bilder og ferdige annonser (pdf-format) kan sendes som vedlegg.
trykkeriet@trysilposten.no

Enkle annonser kan ringes inn på telefon 62 45 22 22

Les siste utgave av Trysilposten på nett, klikk her.

Trysilposten har som eneste annonseorgan 100% dekning i Trysil og Engerdal!

TRYKKERIET.

Telefon: 62 45 22 22
E-post:
trykkeriet@trysilposten.no
Post-/besøksadresse:
Løkjavegen 4
2420 Trysil